จันทบุรี-ประชุม ศบค.จังหวัด ขอประชาชนอย่าประมาทป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด หวั่นหากประมาทเกิดการแพร่ระบาดจะส่งผลกระทบต่อผลไม้ที่กำลังจะออกสู่ตลาดได้ (ชมคลิป)

จันทบุรี-ประชุม ศบค.จังหวัด ขอประชาชนอย่าประมาทป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด หวั่นหากประมาทเกิดการแพร่ระบาดจะส่งผลกระทบต่อผลไม้ที่กำลังจะออกสู่ตลาดได้

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=mM30jrKnhQ8[/embedyt]

วันนี้ ( 14 ม.ค.65 ) ที่ ห้องประชุมพลอยจันท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2 / 2565 ทั้งในห้องประชุม และ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Cisco Webex Meeting ที่มีนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมประชุมโดยมีวาระการประชุม ที่สำคัญ อาทิ เรื่องเพื่อทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ของประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนและสรุปผลการดำเนินงานวัคซีนโควิด-19 จังหวัดจันทบุรี

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวห่วงการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอไมครอน ขอความร่วมมือต้องช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มความระมัดระวังถ้าหากไม่ระวังตัวอาจเกิดการแพร่ระบาดได้และจังหวัดจันทบุรีผลไม้ของเกษตรกรกำลังจะออกสู่ท้องตลาด หากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออก อีกทั้งประเทศจีนตลาดส่งออกรายใหญ่มีมาตรการป้องกันโควิดเข้มเป็นหมายโควิดเป็น 0 ซึ่งอาจจะทำให้ผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีมีผลกระทบในการส่งออกทันทีและปีนี้คาดการณ์ว่าทุเรียนจะออกสู่ตลาดได้ประมาณ 7 แสนกว่าตัน มากกว่าปีที่แล้วที่มีผลผลิตออกสู่ตลาด 4 แสน 5 หมื่นตัน

และในโอกาสเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวถึงการแข่งขันกีฬาที่มีชมรมกีฬาวูซูของจังหวัดจันทบุรีมีความเสี่ยงสูงขอให้นักกีฬา ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด – 19 กักตัว และตรวจหาเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโดยทันที ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 ของจังหวัดจันทบุรีช่วงนี้มีสถิติพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากผลพวงการเดินทางข้ามจังหวัดไปฉลองเทศกาลปีใหม่แต่สถานการณ์ยังสามารถควบคุมได้ และการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย แผนเผชิญเหตุ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฎ ประจำปี 2565 ขออนุญาตจัดงาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565 และขออนุญาตจัดงาน เที่ยวเมืองจันท์ วันสินค้าไทย ระหว่างวันที่ 4 – 13 มีนาคม 2565

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก