สตูล ศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษประจำจังหวัดสตูล จัดโครงการวันเด็กพิการจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2564 ส่งมอบของขวัญให้เด็กพิการในจังหวัดสตูล  (ชมคลิป)

สตูล ศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษประจำจังหวัดสตูล จัดโครงการวันเด็กพิการจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2564 ส่งมอบของขวัญให้เด็กพิการในจังหวัดสตูล

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=rrm5RfB1-q0[/embedyt]

วันนี้ 14 ม.ค.2565 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการวันเด็กพิการจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2564 ส่งมอบของขวัญให้เด็กพิการในจังหวัดสตูล โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มีเด็กพิการ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กพิการเข้าร่วมกิจกรรม โดยดำเนินการตามามาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ณ อาคารศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษประจำจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล


นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า เราทุกคนคงตระหนักถึงความสำคัญของเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ว่าเขาเหล่านั้น เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งต้องได้รับการพัฒนา ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และเชื่อว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในวันนี้ จะทำให้เด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับความรัก ความอบอุ่นจากพ่อแม่ บุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคมที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ และขอให้เด็กทุกคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหมั่นฝึกฝนตนเอง ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดทักษะและมีประสบการณ์ เพื่อที่จะนำไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและเพื่อความเจริญมั่นคงของชาติไทย และในโอกาสนี้ ได้มอบเกียรติบัตรแก่คุณครูผู้สอนเด็ก ๆ ในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูได้สอนเด็ก ๆ ต่อไป


นางสาวพนารัตน์ มาลีลัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล กล่าวว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ได้กำหนดจัดกิจกรรมงานวันเด็กพิการจังหวัดสตูล ประจำปี 2564 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล จึงกำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กพิการแห่งชาติที่ศูนย์เด็กพิการประจำอำเภอทั้ง 7 อำเภอ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เด็กพิการในการพัฒนาศักยภาพ และมีพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ในสังคม และเปิดโอกาสให้เด็กพิการและครอบครัวได้รับโอกาสทางสังคม
โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งมอบของขวัญให้เด็กพิการในจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 13 – 19 มกราคม 2565 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล และหน่วยบริการทั้ง 7 อำเภอ และลงพื้นที่มอบของขวัญให้เด็กพิการที่อยู่ตามบ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเด็กพิการทั้งจังหวัดสตูล จำนวน 283 คน

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
ขอบคุณภาพข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล