บลูเทค ซิตี้ ร่วมสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพและตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มผู้สูงอายุ

บลูเทค ซิตี้ ร่วมสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพและตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มผู้สูงอายุ

 


วันที่(14 ม.ค.65)ที่ศาลาการเปรียญวัดท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ทีมงานฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมพร้อมสนับสนุน น้ำดื่ม 50 แพ็ค ,หน้ากากอนามัย จำนวน 50 กล่อง ,แผ่นรองซับ จำนวน 20 แพ็ค ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง


โดยมี นายสนชัย แดงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน เป็นประธานเปิด พิธีโครงการสร้างเสริมสุขภาพและตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาน 2565 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้ในการปฏิบัติตนในด้านสุขภาพ และยังการรวมกลุ่มพบปะพูดคุยผ่อนคลายความตึงเครียดซึงอาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้