ศักราชใหม่ 2022 ความหวังหรือแค่ฝัน

ศักราชใหม่ 2022 ความหวังหรือแค่ฝัน


ดร.จุมพล โพธิสุวรรณ บรรณาธิการข่าว สำนักข่าวบางกอกทูเดย์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 20 ของบางกอก ทูเดย์ จึงได้ร่วมกับคณะวิทยพัฒน์ มาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเว็บไซต์ข่าว The Leader Asia จัดการสัมมนาเรื่อง “ศักราชใหม่…ความหวัง(หรือแค่ฝัน)ประเทศไทย 2022” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 18 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยได้เชิญนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ แรงขับเคลื่อนประเทศไทยในศักราชใหม่ 2022”


ถัดจากนั้นในช่วงเวลา 13.50-16.45 น. ยังมีเวทีเสวนาเรื่อง “ หวังอะไร?… ประเทศไทยในปี 2022”โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรชั้นนำได้แก่ ดร.สักกะภพ พันธ์ยานุกูล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดำเนินรายการโดยนายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ บรรณาธิการข่าว The Leader Asia
ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาสามารถแจ้งสำรองที่นั่งทาง Line ID : 062-3457879 พร้อมแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดส จำกัดเพียง 50 ท่าน ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live : ExtensionUTCC , @BangkokTodayFan และ www.theleaderasia.com