ทร.เตรียมพร้อม รพ.สนามรับมือการแพร่ระบาดโควิดสายพันธุ์ใหม่ โอมิครอน

ทร.เตรียมพร้อม รพ.สนามรับมือการแพร่ระบาดโควิดสายพันธุ์ใหม่ โอมิครอน

 


วันที่ 9 ม.ค.65 พลเรือโท ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 สายพันธุ์โอมิครอ ที่กำลังระบาดอยู่เป็นวงกว้างในขณะนี้ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการให้หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล/สถานพยาบาล/โรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับการแพร่ระบาด ดังนี้
1. ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นโรงพยาบาลหลัก สามารถให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ มีหอผู้ป่วยวิกฤต ห้องแรงดันลบ หอผู้ป่วยรวม และห้องแยก มีขีดความสามารถในการตรวจวินิจฉัย และให้การรักษา ตั้งแต่อาการเล็กน้อย จนถึงขั้นวิกฤติ


2. ให้มีความพร้อมของโรงพยาบาลสนามของกองทัพเรือ 3 แห่งที่จัดตั้งมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วให้การสนับสนุนสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้รวม 1,109 เตียง ประกอบด้วย
– โรงพยาบาลสนาม ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (เกล็ดแก้ว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 544 เตียง
– โรงพยาบาลสนาม ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 180 เตียง
– โรงพยาบาลสนาม สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี จำนวน 385 เตียง
ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ยังได้เน้นย้ำให้ข้าราชการกองทัพเรือ เพิ่มความระมัดระวังทั้งแก่ตนเองและสมาชิกในครอบครัว ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ระบาดเพิ่มขึ้นนี้ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดตามที่รัฐบาล กำหนดและมาตรการตามที่กองทัพเรือ ได้สั่งการอย่างเคร่งครัดอีกด้วย


ทั้งนี้ โรงพยาบาลสนามของกองทัพเรือทั้ง 3 พื้นที่ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการและกำกับดูแลของหน่วยงาน สาธารณสุขจังหวัดใน แต่ละพื้นที่ ที่ผ่านมาได้ปิดการใช้งานชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ลดลงในช่วงปลายปี 2564 อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบกับ โรงพยาบาลสนามทั้ง 3 พื้นที่ ทราบว่า พร้อมให้การสนับสนุนสาธารณสุขจังหวัด ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป นอกจากนั้น ในส่วนของ ศูนย์พักคอย (Community Isolation: CI) ทางศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโควิด-19 กองทัพเรือ ได้สั่งการให้หน่วยต่าง ๆ จัดตั้ง ศูนย์ CI ประจำหน่วย เพื่อรองรับกำลังพลในสังกัดที่ติดเชื้อฯ กลุ่มสีเขียว (อาการไม่รุนแรง โดยมีหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจ กองทัพเรือ ที่สามารถจัดตั้ง ศูนย์ CI ประจำหน่วยได้จำนวน 15 หน่วย หากตรวจพบกำลังพลติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรง กรมแพทย์ทหารเรือ จะพิจารณาให้ผู้ป่วยดูแลรักษาตัวที่บ้าน หรือศูนย์พักคอย (CI) เป็นหลัก ปัจจุบัน หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ มีการจัดตั้ง ศูนย์พักคอย (CI) จำนวน 15 หน่วย พร้อมใช้งาน 32 แห่ง อยู่ระหว่างปรับปรุง 2 แห่ง มีจำนวนเตียง รวม 2,335 เตียง

 

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี 0909535645
#สำนักงานโฆษกกองทัพเรือ