ส.ส.กวินนาถ มอบหมายทีมงานผู้ช่วยดำเนินงานเขต 7 ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและ ฉีดพ่นยาฆ่ายุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก (ชมคลิป)

ส.ส.กวินนาถ มอบหมายทีมงานผู้ช่วยดำเนินงานเขต 7 ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและ ฉีดพ่นยาฆ่ายุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=qzHNmezaJJA[/embedyt]

 

เมื่อเวลา 11.00 นของวันที่ 6 มกราคม 2565 นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชลบุรีเขต 7 มอบหมายทีมงานนายเสนีย์ ค้าขายนายสมชาย โคตล่ามแขก ผู้ช่วยดำเนินงานเขต7พร้อมทีมงานลงพื้นที่ฉีดพ่นฆ่าเชื้อและฉีดพ่นยาฆ่ายุงลาย ภายในตลาดสดเห่าดงซิตี้ ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีและ ภายในตลาด นายแคว้น อำเภอบาง ละมุงจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเทียว และเพื่อเป็นการกำจัดวงจรของยุงลาย ซึ่งปัจจุบัน ได้มีเชื้อโควิดโอไมคอนระบาดในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหส้ดชลบุรี เป็นวงกว้าง และมีความห่วงใย ที่มีประชาชนร้องขอให้มีการฉีดพ่นยาฆ่ายุง จัดวงจร ไข้เลือดออกระบาดอยู่ในกลุ่มประชาชนและชุมชนต่างๆอีกด้วย….

(ปล่อยซาวด์บรรยากาศการฉีดพ่นฆ่ายุงลาย)

ภาพ/ข่าว สมชาย โคตล่ามแขก รายงาน