กาฬสินธุ์-ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินสายกราบขอพรพระคุณเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565

กาฬสินธุ์-ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินสายกราบขอพรพระคุณเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565

 

วันที่ 5 มกราคม 2565 นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในเทศกาลปีใหม่ 2565 ได้เดินทางเข้ากราบนมัสการขอพรปีใหม่พระเดชพระคุณเจ้า และพระภิกษุสมณศักดิ์ใน จ.กาฬสินธุ์ หลายรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต และนำคติธรรมไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม เช่น กราบนมัสการขอพรปีใหม่ พระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิตฺติสาโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ์


จากนั้นกราบนมัสการขอพรปีใหม่พระสุนทรธรรมประพุทธ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าอาวาสวัดเหนือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ กราบนมัสการขอพรปีใหม่ครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ กราบนมัสการขอพรปีใหม่พระเทพสารเมธี เจ้าอาวาสวัดประชานิยม อ.เมืองกาฬสินธุ์ กราบนมัสการขอพรปีใหม่พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ เจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ กราบนมัสการขอพรปีใหม่พระอาจารย์ณรงค์ ชยมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลของการเข้าสู่ศักราชใหม่ พ.ศ.2565


นายทรงพลกล่าวอีกว่า ในโอกาสเข้ากราบนมัสการขอพรปีใหม่นี้ ได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้าทุกรูป ให้ข้อคิดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต และนำไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ให้เกิดเป็นสิริมงคลเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม พร้อมกับได้ประทานพรให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีความสุขความเจริญ มีกำลังใจที่ดีในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน สามารถฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆ ไปได้ด้วยดี และพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ประสบผลสำเร็จ อย่างยั่งยืนสืบไป