นิพนธ์ลงพื้นที่ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ตรวจด่าน เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ดูแลพี่น้องประชาชน ย้ำคุมเข้มรถมอเตอร์ไซด์ เน้นผู้ใช้รถ ห้ามขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ ไม่ใส่หมวกนิรภัยลดเหตุสูญเสีย

นิพนธ์ลงพื้นที่ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ตรวจด่าน เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ดูแลพี่น้องประชาชน ย้ำคุมเข้มรถมอเตอร์ไซด์ เน้นผู้ใช้รถ ห้ามขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ ไม่ใส่หมวกนิรภัยลดเหตุสูญเสีย

 


นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จำนวน 4 จุด ได้แก่ จุดตรวจนาโยง จังหวัดตรัง , จุดตรวจสามแยกทางเข้า อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง , จุดตรวจพรุพ้อ จังหวัดสงขลา และ จุดตรวจทุ่งนุ้ย จังหวัดสตูล พร้อมมอบน้ำดื่ม และเครื่องบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ


โดยนายนิพนธ์ กล่าวว่า ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า แทนที่จะได้อยู่กับครอบครัวในช่วงเทศกาล โดยช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรใช้รถใช้ถนน จึงขอเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะในช่วงของการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2565 ตามมาตราการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุที่ครอบคลุมทั้งด้านคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม ด้วยการบังคับ ใช้กฏหมายจราจร อย่างเคร่งครัด


“ขอเน้นย้ำให้คุมเข้มโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุและมีผู้สูญเสียสูงสุด รวมถึงกวดขันปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทั้ง 3 กรณีได้แก่ ขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ และไม่สวมหมวกนิรภัย ควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุในระดับพื้นที่เพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจ ด่านชุมชน จุดบริการในเส้นทางทั้งสายหลักและสายรอง เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบล หมู่บ้าน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยกันดูแล

ร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ที่เป็นจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และขอฝากถึงพี่น้องประชาชนให้ปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด ในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” และให้ดำเนินงานควบคู่กับการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งถือเป็นเรื่องที่จะต้องตระหนักและป้องกันอย่างสูงสุดเช่นกัน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ฉลองในเทศกาลปีใหม่อย่างมีความสุขและปลอดภัย” นายนิพนธ์ กล่าว

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา