ปทุมธานี-รอง ผอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนประจำวัน

ปทุมธานี-รอง ผอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนประจำวัน
***************************

 


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รอง ผอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนประจำวันศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ณ ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี พ.อ.วินัย อภัยกุลชร รอง ผอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนประจำวัน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2565 และร่วมประชุมผ่านระบบ Video conference จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2565

พร้อมด้วยนายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมประชุม ในการนี้ รอง ผอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี ได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามนโยบายส่วนกลาง ยังคงเข้มงวดในมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยขอให้รักษาสถิติในช่วงระยะเวลาที่เหลือ เนื่องจากเป็นช่วงที่ประชาชนเริ่มเดินทางกลับจากภูมิลำเนา โดยสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ประจำวันที่ 1 มกราคม 2565 รวม 4 ครั้ง เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 2 ราย ดังนี้ อำเภอเมืองปทุมธานี เกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้ง เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 2 ราย อำเภอคลองหลวง เกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง เสียชีวิต 1 ราย สถิติสะสม รวม 4 วัน (29 ธันวาคม 2564-1 มกราคม 2565) เกิดจากอุบัติเหตุ 8 ครั้ง บาดเจ็บ (Admit) 5 รายและเสียชีวิต 3 ราย

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน