มทภ.2 เดินสายเยี่ยมให้กำลังใจ มอบนโยบายและบำรุงขวัญ ห้วงเทศกาลปีใหม่ 2565

มทภ.2 เดินสายเยี่ยมให้กำลังใจ มอบนโยบายและบำรุงขวัญ ห้วงเทศกาลปีใหม่ 2565

 

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2565 พล.ท.สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนภูกระเเต ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย และได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ พร้อมอวยพรปีใหม่ให้กับกำลังพลและเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมี พ.อ.ปฏิวัติ ชื่นศรี รองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

และในวันเดียวกันนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 2105 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เพื่อมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานและมอบสิ่งของบำรุงขวัญ พร้อมทั้งได้ให้โอวาทและอวยพรปีใหม่ให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ร.ต.กฤษฎา มณีใส กรมทหารราบที่ 13