สมุทรปราการ-ประวัติศาสตร์หน้าใหม่!! “พระครูแจ้” เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ตำนานที่ดินวัด ร่วม 200 ปี แสงสว่างของประชาชนชาวบางพลี

สมุทรปราการ-ประวัติศาสตร์หน้าใหม่!! “พระครูแจ้” เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ตำนานที่ดินวัด ร่วม 200 ปี แสงสว่างของประชาชนชาวบางพลี

 


เปิดตำนาน “พระครูแจ้” หรือ ท่านพระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง หรือ ที่ประชาชนเรียกกันว่า ”วัดพระนอน” ตำนานที่ดินวัด ร่วม 200 ปี พระสงฆ์ผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตา เป็นพระนักพัฒนาอย่างแท้จริงจนเป็นที่ขนานนามให้ท่านประดุจเป็น “แสงสว่าง” ของประชาชนชาวบางพลีอย่างแท้จริง ท่านสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษชาวบางพลีโดยแท้ ท่านเป็นผู้ที่มีร่างกายสูงใหญ่แบบคนโบราณ พูดตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญเฉียบขาด รักษาความเป็นธรรม มีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาวัดวาอารามให้เจริญรุ่งเรือง พัฒนาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป และที่สำคัญคือการพัฒนาด้านการศึกษา

พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง เดิมชื่อ จรูญ หมอเมือง เกิดเมื่อวันพุธ ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2505 อายุ 59 ปี บิดาชื่อนาย อรุณ หมอเมือง มารดาชื่อนาง ปา หมอเมือง ท่านเป็นบุตรคนที่ 2 มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน และเป็นเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง องค์ที่ 9 ท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัย เป็นผู้ที่มีศีลวัตรปฎิบัติที่งดงาม มีศิษยานุศิษย์ที่เลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมาก ทั้งข้าราชการระดับสูงตลอดจนพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

ขณะที่ท่านยังรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง อยู่นั้น ท่านก็ปฎิบัติตนปกครองดูแลพระสงฆ์ด้วยความเป็นธรรมมาโดยตลอด รวมถึงการพัฒนาวัดบางพลีใหญ่กลาง แห่งนี้ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองกระทั่งได้เป็นเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง องค์ที่ 9 จวบจนถึงปัจจุบันนี้ ต่างทราบกันดีว่าท่านเป็นพระสงฆ์ที่เปี่ยมด้วยความเมตตา เป็นพระผู้มีแต่ให้ อาทิเช่น การลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง มอบถุงยังชีพ มอบเงินช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆ สร้างบ้านที่พักอาศัยให้ประชาชนที่ยากจน ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบอาชีพที่ขาดรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เปิดวัดรับอนุเคราะห์เผาศพโควิดให้ฟรี สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราชเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน รวมถึงผลักดันให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 หากจะกล่าวและถามถึงคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างได้กระทำไว้คงกล่าวได้ไม่หมด อีกทั้ง ท่านจะพูดอยู่เสมอว่า “ความตาย ก็ไม่กลัว” ชีวิตนี้ขอถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ลมหายใจที่เหลืออยู่ขอพัฒนาด้านการศึกษา พัฒนาด้านการแพทย์ ให้ประชาชนได้มีที่รักษา ให้วัดเป็นศูนย์กลางเป็นที่พึ่งของประชาชนที่เดือดร้อน

และอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ความภาคภูมิใจของประชาชนชาวบางพลีที่ท่านพระครูแจ้ ได้อุทิศแรงกายฟันฝ่าอุปสรรคจนสำเร็จ เป็นของขวัญปีใหม่มอบให้กับพี่น้องประชาชนชาวบางพลี นั่นคือ โฉนดที่ดินวัดบางพลีใหญ่กลาง พื้นที่กว่า 32 ไร่ ซึ่งในอดีตนั้น ทางวัดบางพลีใหญ่กลางไม่เคยมีโฉนดที่ดินของวัดมาก่อนเลย ตั้งแต่สมัยที่ริเริ่มสร้างวัดบางพลีใหญ่กลางขึ้นมาใหม่ๆ เป็นระยะเวลายาวนานเกือบ 200 ปี โดยภายในปี 2566 วัดบางพลีใหญ่กลาง แห่งนี้ จะมีอายุครบ 200 ปี อีกทั้ง ที่ผ่านมาเกิดปัญหาการรุกล้ำแนวเขตที่ดินวัด บางรายอ้างว่าวัดรุกล้ำแนวเขตของประชาชน จนกระทั่งทุกปัญหาได้รับการแก้ไข ทุกปัญหาสิ้นสุดลงด้วยความพยายามของพระครูแจ้ท่านนี้ การอดทนฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการ ความร่วมแรงร่วมใจของทุกๆ ฝ่ายจนกระทั่งปัจจุบันนี้ทำสำเร็จ วัดบางพลีใหญ่กลางมีโฉนดที่ดินและได้รับมอบโฉนดที่ดินของทางวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บนเนื้อที่กว่า 32 ไร่ อย่างไรก็ตาม โดยทางท่านพระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง จะประเมินสถานการณ์ช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อจัดพิธีสมโภชเพื่อให้พี่น้องประชาชน และคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมแสดงความยินดีกับโฉนดที่ดินวัดบางพลีใหญ่กลาง ที่ต้องต่อสู้กับอุปสรรคมาอย่างยาวนาน

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน