กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 จัดเรือ ต.274 ดูแลความปลอดภัยทางทะเลเมืองพัทยา-เกาะล้าน ช่วงเทศกาลปีใหม่

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 จัดเรือ ต.274 ดูแลความปลอดภัยทางทะเลเมืองพัทยา-เกาะล้าน ช่วงเทศกาลปีใหม่

 


ตามที่เมืองพัทยา ได้จัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ บริเวณท่าเทียบเรือหน้าบ้านเกาะล้าน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อน ช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นจำนวนมาก


เมืองพัทยา ได้ขอความอนุเคราะห์เรือตรวจการณ์ จากทัพเรือภาคที่ 1 ดูแลรักษาความปลอดให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อน และร่วมกิจกรรม ดังกล่าว ร่วมกับเมืองพัทยา สภ.เมืองพัทยา และ ผู้นำท้องถิ่น


ในการนี้ พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1ได้ให้การสนับสนุนเมืองพัทยา โดยสั่งการให้เรือ ต.274 จากกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 1 วางกำลัง บริเวณท่าเทียบเรือหน้าบ้านเกาะล้าน ซึ่งการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ ดูแล พี่น้องประชาชนของ ทัพเรือภาคที่ 1 นั้น เป็นไปตามนโยบายของ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645
#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
ภาพ/ข่าว กองกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่ 1/กองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 1