ร้อยเอ็ด…นายกสมาคมแสงธรรมรัตน์ การกุศล พ่งไล้จับโป๊ยเซียวเกาะ หน่วยกู้ภัยอโสกร้อยเอ็ดยกทีมเข้ากราบขอบารมีพระครูปลัดสุขวัช อนุสรณ์ (ต้อม) ปภัสสโร เกจิชื่อดังแห่งวัดท่าสะเเบง

ร้อยเอ็ด...นายกสมาคมแสงธร...

ร้อยเอ็ด…นายกสมาคมแสงธรรมรัตน์ การกุศล พ่งไล้จับโป๊ยเซียวเกาะ หน่วยกู้ภัยอโสกร้อยเอ็ดยกทีมเข้ากราบขอบารมีพระครูปลัดสุขวัฒน์ อนุสรณ์ (ต้อม) ปภัสสโร เกจิชื่อดังแห่งวัดท่าสะเเบง

ร้อยเอ็ด...นายกสมาคมแสงธร...

จันทบุรี-สำนักประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2 จัดอบรมการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน Emergency First Aid and Basic : CPR

จันทบุรี-สำนักประสานภารกิ...