Breaking News

(สุรินทร์) จัดอบรม โครงการ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ กิจกรรม การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2

(สุรินทร์) จัดอบรม โครงกา...

สระบุรี/ผบ.มทบ.18 พร้อมแม่บ้านทหารบก มอบทุนการศึกษา ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา ชุดนักเรียน รองเท้านักเรียน ขนมคุ๊กกี้ นมอัดเม็ดตราเมจิ และอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียน

สระบุรี/ผบ.มทบ.18 พร้อมแม...