Breaking News

เพชรบูรณ์-สมศักดิ์ รมต.ยุติธรรม ลงพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างกลไกการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพกลุ่มเป้าหมาย 6 จังหวัดพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

เพชรบูรณ์-สมศักดิ์ รมต.ยุ...