Breaking News

สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา มอบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์กัมพูชา ให้กับนายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา

สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ...