Breaking News

เผยอีกคลิป คนขับโบลท์เข้ามาหาเรื่อง จยย รับจ้างก่อน ที่ กลุ่มเพื่อน จยย จะเข้ามาช่วยเหลือ ขณะที่ตำรวจพัทยาเตรียมลงแก้ปัญหาแล้วหลังมีเรื่องกลุ่ม จยย กับ กลุ่มโบลท์ 2 ครั้งแล้ว

เผยอีกคลิป คนขับโบลท์เข้า...

จันทบุรี-ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2566 – 2570 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีไปสู่การปฏิบัติ

จันทบุรี-ประชาสัมพันธ์จัง...

นราธิวาส-ผอ.ศปพร. เปิดกิจกรรม “เยาวชนคลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการพระราชดำริ”ในพื้นที่ จชต.ประจำปี 2566 ปลูกจิตสำนึก ร่วมสร้าง สันติสุข ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

นราธิวาส-ผอ.ศปพร. เปิดกิจ...