Breaking News

จังหวัดสระบุรี เปิดการฝึกอบรม การแก้ไขปัญหายาเสพติด “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน”รุ่นที่ 1 มุ่งปรับเปลี่ยน ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้เข้ารับการบำบัดรักษา

จังหวัดสระบุรี เปิดการฝึก...

สระบุรี/รอง ผบ.ตร ลงพื้นที่สระบุรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของตำรวจในพื้นที่พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินการการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติชุมชนยั่งยืน

สระบุรี/รอง ผบ.ตร ลงพื้นท...

บสย. ร่วมขับเคลื่อน SMEs ไทย สู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ยกระดับเกษตรแปรรูป “โกลด์มิลค์” ฟาร์มโคนม มาตรฐานโลก ชู BCG Model สู่ธุรกิจสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม

บสย. ร่วมขับเคลื่อน SMEs ...

จันทบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำคณะผู้บริหารเดินทางกระชับสัมพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดไพลินประเทศกัมพูชา ส่งเสริมกาค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ความมั่นคงชายแดน

จันทบุรี-ผู้ว่าราชการจังห...

“ผอ.ฟ้า” มอบทุนการศึกษา 50,000 บาท และเงินสด กว่า 25,000 เป็นของขวัญให้เด็กๆ ร.ร.เจริญดีวิทยา พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กพิการ

"ผอ.ฟ้า" ส่ง มอบของขวัญวั...