Breaking News

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตรวจเยี่ยมติดตามผลงาน นวัตกรรมการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ พร้อมจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้สนใจรับทุนฯ ครั้งที่ 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศ...

ปทุมธานี พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

ปทุมธานี พิธีเจริญพระพุทธ...

จันทบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ และ โครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแบบพุ่งเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืน

จันทบุรี จัดโครงการคลินิก...

จันทบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ Kick off “ชาวจันท์ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์พร้อมส่งมอบหมวกนิรภัยให้แก่ผู้ที่สั่งจองหมวกนิรภัยตามโครงการ และปล่อยขบวนรณรงค์ สวมหมวกนิรภัย

จันทบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์...