Breaking News

นราธิวาส-ผบ.พล.ร.15 ปิดการฝึกหน่วยปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน (บก.ควบคุม สุริโยทัย) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังพลในการปฎิบัติภารกิจในปีงบประมาณ 2566

นราธิวาส-ผบ.พล.ร.15 ปิดกา...

“เฉลิมชัย”เดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย เตรียมพบหารือรัฐมนตรีเกษตรฯ.ซาอุดีอาระเบียพรุ่งนี้ มุ่งขยายความร่วมมือด้านการเกษตรทุกมิติ

“เฉลิมชัย”เดินหน้ายกระดับ...