Breaking News

เทศกาลทำบุญเดือนสิบ ครั้งที่ 2 หรือที่ชาวบ้านเรียกเทศกาลชิงเปรตคึกคัก ชาวสงขลาเข้าวัดทำบุญกันเป็นจำนวนมาก ส่วนบรรยากาศชิงเปรตทั้งผู้ใหญ่และเด็กแย่งขึ้นชิงเปรตกันอย่างสนุกสนาน

เทศกาลทำบุญเดือนสิบ ครั้ง...

กระบี่-“ส่งตายาย” วัดคลองท่อม สาธุชนมาร่วมทำบุญวิถีพุทธของชาวใต้อย่างเนืองแน่น พร้อมปัจจัยสมทบทุนสร้างพระธาตุอย่างต่อเนื่อง

กระบี่-"ส่งตายาย" วัดคลอง...