Breaking News

สมุทรสงคราม-รองผู้ว่าฯสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการการจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะในรูปแบบดาต้า คอลเล็คชั่นเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองศิลปะ

สมุทรสงคราม-รองผู้ว่าฯสมุ...