ปทุมธานี-เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเพื่อรายงานความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

ปทุมธานี-เข้าพบผู้ว่าราชก...

นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาส ประชุมกรมการจังหวัดนราธิวาส แถลงข่าวมาตรการกวาดบ้านตนเอง ขานรับนโยบายรัฐบาล เพื่อแก้ไขและกวาดล้างยาเสพติด

นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาส ...