“อลงกรณ์”ตั้งเป้าปั้นเมืองคอนเป็นฮับมังคุด เร่งพัฒนาแปลงใหญ่ขยายGAP ดึงสหกรณ์และบริษัทไปรษณีย์ไทยร่วมขับเคลื่อนเพิ่มช่องตลาดออนไลน์ขายล่วงหน้า

“อลงกรณ์”ตั้งเป้าปั้นเมือ...