Breaking News

พิษณุโลก-ส่งมอบการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 ให้แก่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมแถลงข่าวประกาศความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ “เมืองกาญจน์เกมส์”

พิษณุโลก-ส่งมอบการเป็นเจ้...