Breaking News

ชวน-นิพนธ์ ลงพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนใต้ ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือกประชาธิปัตย์ ยัน ปชป. จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด คงไว้ซึ่งการปกครองระบอบปชต.ฯ และสถาบันหลักของชาติ

ชวน-นิพนธ์ ลงพื้นที่ 3จัง...