Breaking News

ตาก-นายกเทศมนตรีนครแม่สอดนำคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าทางเศรษฐกิจของ จ.เมียวดี ประเทศเมียนม่าร์

ตาก-นายกเทศมนตรีนครแม่สอด...

เชียงใหม่-ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (ชมคลิป)

เชียงใหม่-ม.ราชภัฏเชียงให...