07/03/2021

ข่าวไทย ทูเดย์

เจาะลึก เป็นกลาง สร้างสรรค์

กกล.สุรนารี โดย ฉก.ทพ.26 ส่งความรัก มอบนมกล่องให้ความอบอุ่นใจ แทนความห่วงใยจากกองทัพบก ฝ่าวิกฤต โควิด-19

บุรีรัมย์ – กกล.สุรนารี โดย ฉก.ทพ.26 ส่งความรัก มอบนมกล่องให้ความอบอุ่นใจ แทนความห่วงใยจากกองทัพบก ฝ่าวิกฤต โควิด-19

 


________วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่อำเภอละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่รายงานว่า หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 โดย ร้อยเอก วิชัย กำเนิดเมือง นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ร่วมกับนางสาว สุพัฒรา วิรุณพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านสันติสุข ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย ดำเนินการเดินเท้าเพื่อส่งความรักมอบความอบอุ่นใจแทนความห่วงใยจากกองทัพบก เป็นนมกล่อง จำนวน 40 โหล 10 ลัง รวมเป็นนมกล่อง จำนวน 480 กล่อง ให้กับเด็กๆ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน สันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลสันติสุข อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ยากจนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19


________พันเอก เกียรติศักดิ์ จารุวัตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 กล่าวว่าการดำเนินการส่งความรักมอบความอบอุ่นใจแทนความห่วงใยจากกองทัพบก ได้รับการสนับสนุนนมกล่องจาก กองกำลังสุรนารี จำนวน 500 โหล 125 ลัง รวมเป็นนมกล่อง จำนวน 6,000 กล่อง จึงได้มอบหมายให้ ร้อยเอก วิชัย กำเนิดเมือง นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 รวมถึงกำลังพลของหน่วยออกสำรวจเด็กๆพร้อมครอบครัวที่ยากจนในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อดำเนินการส่งมอบให้ถึงมือของเด็กๆ โดยตรง เป็นความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ ของกองทัพบก ที่อยากส่งความรักมอบความอบอุ่นใจแทนความห่วงใยจากกองทัพบกให้เด็กๆพร้อมครอบครัวในช่วงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19

ภาพ / ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)