07/03/2021

ข่าวไทย ทูเดย์

เจาะลึก เป็นกลาง สร้างสรรค์

อำนาจเจริญ-ประกวดกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ) (ชมคลิป)

อำนาจเจริญ-ประกวดกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ)

 

 

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 พร้อมคณะ ประเมินนายอุดร โคตรหา ผู้ใหญ่บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ศาลาวัดบ้านหนอยาง ตำบลดงบัง


นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส นำหัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่าย ร่วมให้การต้อนรับ
นายอุดร โคตร ผู้ใหญ่บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 ตำบลดงยัง อำเภอลืออำนาจ เป็นตัวแทนอำเภอเข้าร่วมรับการประเมินผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2564 หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีความโดดเด่นด้านเศรษฐกิจ มีรายได้ต่อครัวเรือนสูง ปลอดยาเสพติด บริหารหมู่บ้านโดย”บวร” มีผลงานเป็นที่ประจักษ์


– ชนะเลิศระดับจังหวัด หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2563
– ชนะเลิศระดับจังหวัด หมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ปี 2563
– รองชนะเลิศระดับเขต หมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ปี 2563
สำหรับอำเภอลืออำนาจ ได้ส่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการประเมินหลายปีติดต่อกัน มีผลการประกวดดังนี้

ปี 2561 นายถวิล ศรีสุวรรณ กำนันตำบลเปือย ชนะเลิศกำนันยอดเยี่ยม
ปี 2562 นายคำแพง จันทหงษ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านไร่ขี หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ขี
ชนะเลิศผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
ปี 2563 นายวิไกร เดชอุดม ผู้ใหญ่บ้านเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลเปือย
ชนะเลิศผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
ปี 2564 เสนอชื่อนายอุดร โคตรหา ผู้ใหญ่บ้านหนองยาง เข้ารับการประเมิน
อนึ่งผู้ได้รับการประเมินเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม จะได้รับโลห์รางวัล แหนบทองคำ อาวุธปืนพกสั้น ขนาด .38
ชุดปกติขาว


มนัส เอมโอด.0935650759.อำนาจเจริญ