Breaking News

ชุมพร – มณฑลทหารบกที่ 44จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2563 (ชมคลิป)

ชุมพร – มณฑลทหารบกที่ 44จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2563

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00น.พลตรีพรชัย อินทนู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2563 ร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร นายกสื่อภูมิภาคจังหวัดชุมพร และสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมถึงกำลังพลฯที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ประจำปี 2563 ในครั้งนี้


พลตรีพรชัย อินทนู กล่าวว่า กระผมมีความยินดีและรู่สึกเป็นเกียรติ ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีและขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมถึงกำลังพลฯที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ที่ได้สละเวลาอันมีค่า มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ปัจจุบัน ประชาชนมีความสามารถในการรับและส่งข้อมูล ข่าวสาร ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ส่งผลให้สื่อมวลชนทุกแขนง มีช่องทางหลากหลายในการรับข้อมูลและประชาสัมพันธ์ มณฑลทหารบกที่ 44 ซึ่งเป็นหน่วยทหารในพื้นที่ ขอขอบคุณในความร่วมมือของสื่อมวลชนที่ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงาน

เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง กับภาคประชาชน และเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทหารกับสื่อมวลชนในพื้นที่ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ขึ้น โดยมีการเล่นฟุตบอลแข่งขันระหว่างสื่อมวลชนและกำลังพลทหารฯเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทหารกับสื่อมวลชนในพื้นที่ ในจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลขึ้นในครั้งนี้ จบจากออกกำลังกายเล่นกีฬา ในช่วงคำจัดงานสังสรรค์รับประทานอาหาร และร้องเพลง ณ สนามกอล์ฟค่ายเขตอุดมศักดิ์ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร


ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514