Breaking News

ปทุมธานี-เทศบาลเมืองคูคตขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่ออกมาใช้สิทธิ์ เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน (ชมคลิป)

ปทุมธานี-เทศบาลเมืองคูคตขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่ออกมาใช้สิทธิ์ เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนุชิต สังข์ใจ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองคูคต ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนทั้ง 27 ชุมชนได้หมด
วาระลงในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ทางเทศบาลเมืองคูคต จึงได้เปิดรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการในวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา เพื่อจะได้ให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองคูคต ทั้ง 27 ชุมชนได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ส่วนหลักเกณฑ์ในการสมัครผู้สมัครสามารถสมัครกี่ท่านก็ได้ในนามผู้สมัครอิสระหรือสมัครทีม

ถ้าชุมชนใดสมัครไม่เกินจำนวน 9 คน ก็ถือว่าผ่านหลักเกณฑ์ได้เป็นคณะกรรมการชุมชนในครั้งนี้มีทั้งหมดจำนวน 22 ชุมชน สำหรับชุมชนไหนที่มีผู้สมัครเกินกว่า 9 คน ก็จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน มี จำนวน 5 ชุมชนที่ต้องมีการแข่งขันเลือกตั้งหาคณะกรรมการชุมชน ได้แก่ชุมชนพร้อมศรีสามัคคี, ชุมชนซอยเย็นฉ่ำ, ชุมชนซอย 39, ชุมชนซอยวัดประยูรธรรมารามและชุมชนฟ้าครามนคร จึงขอเชิญชวน ประชาชนที่อยู่ใน 5 ชุมชนได้ออกมา ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น ถึง 12:00 น สำหรับ5ชุมชนที่มีการแข่งขันเลือกตั้ง คณะกรรมการชุมชน แต่ละทีมได้ชูนโยบายเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน