Breaking News

กองทัพเรือเปิดการฝึกประจำปี รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น

กองทัพเรือเปิดการฝึกประจำปี รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น

 


วันนี้ 26 ก.พ.63 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2563 ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2563 ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองอำนวยการฝึกฯ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือให้การต้อนรับ
โดยกองทัพเรือได้จัดให้มีการฝึกกองทัพเรือเป็นประจำทุกปี เพื่อบูรณาการการฝึกภายในกองทัพเรือด้วยการนำขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือตามสาขาต่าง ๆ การปฏิบัติและการสนับสนุนของกรมในส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาทำการฝึกภายใต้สถานการณ์ ซึ่งอนุมัติให้จัดการฝึกกองทัพเรือตามวงรอบการฝึกสองปี

โดยปีแรกใช้สถานการณ์ฝึกต่อเนื่อง ในภาวะปกติจนถึงภาวะความขัดแย้งระดับต่ำหรือขั้นการเตรียมการก่อนเข้าสู่ภาวะสงคราม และปีถัดไปเป็นการฝึกสถานการณ์ภาวะความขัดแย้งระดับปานกลางถึงความขัดแย้งระดับสูง ซึ่งในปีนี้จะเป็นการฝึกในปีแรกของวงรอบการฝึกสองปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึกเพื่อทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหาร เพื่อทดสอบแนวทางการใช้กำลังของกองทัพเรือ และการอำนวยการยุทธ์ตามแผนยุทธการที่ใช้ในการฝึก โดยใช้แนวความคิดตามแผนป้องกันประเทศและยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ระยะ 20 ปี เป็นกรอบแนวทางสำหรับจัดทำแผนยุทธการเพื่อใช้ในการฝึก โดยจะมีการทดสอบการปฏิบัติตามแผนบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพเรือ และแผนเผชิญเหตุของหน่วย ในส่วนของการฝึกภาคสนาม/ทะเล จะดำเนินการแยกฝึกตามสาขาปฏิบัติการ การฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ และการฝึกยิงอาวุธตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ รวมถึงจะมีการฝึกปฏิบัติการร่วม ระหว่างกองทัพเรือ กองทัพบก และกองทัพอากาศในระดับยุทธวิธี


ทั้งนี้ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบนโยบายในการฝึกโดยขอให้ทุกหน่วยยึดแนวคิด “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” อันไหนเด่นชัด ใช้งานมากต้องฝึกให้มาก หากต้องรบจริงก็เชื่อได้ว่ามีโอกาสชนะ โดยขอให้ยกระดับการฝึกให้สมจริง เพื่อให้กำลังพลเกิดความคุ้นชิน ซึ่งในระหว่างการฝึกย่อมมีข้อขัดข้อง เกิดปัญหาก็นำไปแก้ไข อันไหนยังเชื่อถือไม่ได้จงอย่าเอาไปใช้ในการรบ สำหรับขั้นการฝึกที่สำคัญในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2563 ประกอบด้วย การฝึกปัญหาที่บังคับการ ซึ่งเป็นการฝึกทดสอบกระบวนการวางแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤติ การฝึกทดสอบการตัดสินใจ ตามกระบวนการวางแผนทางทหาร และทดสอบการอำนวยการยุทธ์ตามคำสั่งยุทธการการฝึก ทำการฝึกในระดับระดับยุทธวิธี และระดับยุทธการ ระหว่างวันที่ 11 – 27 มีนาคม 2563 โดยจะมีการฝึกสถานการณ์ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563 และจะมีการใช้ระบบการจำลองยุทธ์ด้วยเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWTS มาใช้ในการฝึก

การฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล จะเป็นการฝึกภาคปฏิบัติของหน่วยกำลังรบและการสนับสนุนของหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดยให้ดำเนินการฝึกในลักษณะแยกฝึกตามสาขาปฏิบัติการ เพื่อทดสอบความพร้อมของหน่วยต่าง ๆ และทำการฝึกด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ด้วยการสมมุติสถานการณ์เกิดพายุไต้ฝุ่นในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง สร้างความเสียหายในหลายพื้นที่ หน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ได้จัดตั้งหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางบกกองทัพเรือ เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือปะชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติอย่างเร่งด่วน นอกจากนั้น ยังมีการฝึกในหัวข้ออื่น ๆ อาทิ การฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ การฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี การฝึกยิงตอร์ปิโด การฝึกจุดระเบิดทุ่นระเบิดทอดประจำที่ปราบเรือดำน้ำแบบล่องหน การฝึกเป็นหน่วยกรมผสมของกองพลนาวิกโยธิน การฝึกเป็นหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่และการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี การฝึกปฏิบัติการร่วมทัพเรือภาคที่ 1 ทัพเรือภาคที่ 2 และทัพเรือภาคที่ 3 เป็นต้น


โดยวันนี้ได้มีการฝึกสาธิต การปฏิบัติการโจมตีโฉบฉวยสะเทินน้ำสะเทินบกที่จัดขึ้นในวันนี้ ได้มีการนำนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ มาเข้าสู่กระบวนการในการสาธิต ซึ่งมีการสมมุติสถานการณ์ ในการส่งส่วนล่วงหน้าทำการแทรกซึมทางอากาศลงสู่พื้นที่เป้าหมายเพื่อทำการหาข่าว เฝ้าตรวจ และเตรียมพื้นที่ในการนำกำลังหลักเข้าโจมตีที่หมาย จากนั้น หน่วยโจมตีโฉบฉวยสะเทินน้ำสะเทินบก เข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการด้วยเรือระบายพล เรือยาง รถสะเทินน้ำสะเทินบก เพื่อโจมตีที่หมาย โดยระหว่างการปฏิบัติการโจมตีโฉบฉวยสะเทินน้ำสะเทินบกต่อที่หมายนั้น หน่วยปืนต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จะทำการยิงต่อต้านการโจมตีโฉบฉวยสะเทินน้ำสะเทินบก โดยกำลังที่จัดเข้าร่วมในการสาธิตในวันนี้ ประกอบด้วย เครื่องบินลาดตระเวนแบบดอร์เนีย เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ แบบ S – 70 B เรือหลวงกันตัง รถสะเทินน้ำสะเทินบก ชุดลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบก ชุดโดดร่ม ชุดดำน้ำทางยุทธวิธี ปืนต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323