Breaking News

แม่ฮ่องสอน-ผู้ว่าแม่ฮ่องสอน เผย ค่า PM 2.5 สูงขึ้นเกินมาตรฐาน หลายพื้นที่ระดมฉีดพ่นละอองน้ำ

แม่ฮ่องสอน-ผู้ว่าแม่ฮ่องสอน เผย ค่า PM 2.5 สูงขึ้นเกินมาตรฐาน หลายพื้นที่ระดมฉีดพ่นละอองน้ำ

 

เหตุพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ เกิดจากการผันผวนของแรงลมหรือปริมาณลมที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน หากลมนิ่งค่า PM จะสูงขึ้น หากมีลม ก็จะพัดพาฝุ่นละอองกระจายออกไป และไว้วางมาตรการเข้ม
นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,พล.ต.วีระยุทธ กวยะปาณิก (กะ-วะ-ยะ-ปา-นิก) เลขานุการ ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร ภาค 3 พร้อมด้วย พ.อ.มงคล ปาคำมา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน แถลงข่าว ถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ว่า

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 17 วัน อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ถึงระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ แต่อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียมระหว่าง ปี 62 กับ ปี 63 สถิติจุดความร้อนสะสม ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 23 ก.พ. โดยเมื่อปี 62 ดาวเทียมระบบโมดิส ตรวจพบจุดความร้อนได้ถึง 1,633 จุด แต่ในปี 63 นี้ หลังจากที่ได้ออกมาตรการควบคุมอย่างเข้มข้น พบจุดความร้อน เพียง 246 จุด จะเห็นได้ว่าจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ฝุ่นละออกขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 มีค่าสูงขึ้น สาเหตุ เนื่องจากในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นแอ่งกระทะ ทำให้เกิดความผันผวนของแรงลม หากลมนิ่งค่า PM 2.5 ก็จะสูงขึ้น แต่ถ้ามีลมก็จะพัดพาฝุ่นควันกระจายออกไปค่า PM 2.5 ก็จะลดลง


ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตามจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยกำหนดมาตรการไว้ 3 ขั้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นรับมือ โดยออกประกาศจังหวัดแจ้งไปทุกอำเภอให้งดการเผาเศษวัสดุเชื้อเพลิงในพื้นที่ทุกประเภท ทั้งการเผาขยะ เผาเศษใบไม้กิ่งไม้หรือเผาเศษวัชพืชในสถานที่ราชการ บ้านพัก และพื้นที่สาธารณะ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พ.ค.63 พร้อมทั้งให้กำชับข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น จนกว่าสถานการณ์ PM 2.5 จะเข้าสู่ภาวะปกติ เนื่องจากในขั้นรับมืออยู่ระหว่างการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยนำใบไม้มาใช้ประโยชน์

ทั้งการอัดเป็นก้อนเพื่อส่งโรงงานทำถ่านอัดแท่งรวมถึงการนำใบไม้มาแปรรูปเป็นภาชนะใส่อาหาร กำหนดปริมาณการเก็บใบไม้มาใช้ประโยชน์เบื้องต้น 200 ตัน ดำเนินการไปแล้ว 30 ตัน รวมทั้งให้ความสำคัญในการใช้กลไกจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมบูรณาการในทุกขั้นตอน และประสานหน่วยงานภายในอก เพื่อขอรับการสนับสนุนปฏิบัติการเพื่อลดผลกระทบไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ในช่วงวิกฤติได้ประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขอรับการสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวง รวมถึงประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กองทัพบก กองการบิน เพื่อขอรับการสนับสนุนอากาศยานดับไฟทางอากาศ และได้สำรวจแหล่งน้ำให้ครบทุกพื้นที่แล้ว และได้สั่งการให้ทุกหน่วยในพื้นที่ที่มีรถบรรทุกน้ำให้ดำเนินการฉีดพ่นละออองน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองในพื้นที่ตามแผนและเส้นทางที่ได้กำหนดไว้และให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ


สุกัลยา / ฉลอง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401