Breaking News

ฉะเชิงเทรา-จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” (ชมคลิป)

ฉะเชิงเทรา-จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

 

วันนี้ (25 ก.พ.63) ที่โรงพยาบาลพุทธโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนายก่อเกียรติ สวนศิริ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แทนสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมงานจำนวนมาก


นายก่อเกียรติ สวนศิริ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ ขบวนการสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรในจังหวัด เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรรวมพลังขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จังหวัดฉะเชิงเทรา จิตอาสาเพื่อการกุศลตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ประชาชนทั่วไป


โดยมีการจัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ กล่าวสดุดีพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย การอ่านสารวันสหกรณ์แห่งชาติของนายกรัฐมนตรี การวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย การมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายด้วยกระบอกฉีดยา (Syringe Pump) จำนวน 3 เครื่อง รวมมูลค่า 160,500 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ให้แก่โรงพยาบาลพุทธโสธร

**************