Breaking News

แม่ฮ่องสอน-จัดพิธีทอดผ้าป่า นำเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมผ้าป่าใบไม้ ชิงเก็บก่อนเผา ลดหมอกควัน ถวายเป็นกุศล แด่วัดพระธาตุดอยกองมู

แม่ฮ่องสอน-จัดพิธีทอดผ้าป่า นำเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมผ้าป่าใบไม้ ชิงเก็บก่อนเผา ลดหมอกควัน ถวายเป็นกุศล แด่วัดพระธาตุดอยกองมู

 

ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน บริษัทวี อี โค จำกัด นำโดย นายพีรพล หวังก่อนใคร ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท ฯ พร้อมพนักงานของบริษัท ร่วมพิธีทอดผ้าป่า เพื่อมอบถวายแด่ พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน / เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู ซึ่งเป็นเงินรายได้จากการจำหน่ายใบไม้อัดก้อน ของการจัดกิจกรรมผ้าป่าใบไม้ ชิงเก็บก่อนเผา ลดหมอกควัน ไปเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณลานจอดรถวัดพระธาตุดอยกองมู ซึ่งมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำส่วนราชการ ประชาชน ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ อส.และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

บริษัทวี อี โค จำกัด ได้รับซื้อใบไม้แห้งในราคากิโลกรัมละ 2 บาท และบริษัท ได้สมทบอีก กิโลกรัมละ 2 บาท รวมเป็นกิโลกรัมละ 4 บาท รวมยอดผ้าป่าทั้งหมดที่ได้ จำนวนทั้งสิ้น 17,220 บาท ( หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบบาท ) โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในครั้งนี้ ประกอบด้วย พลเอกสุทัศน์ จารุมณี 1,000 บาท / พล.ตรี บุญยืน อินกว่าง 1,000 บาท / คุณอำภาพรรณ สุวรรณมาลิก และครอบครัวคุณพัภภล สุวรรณมาลิก 3,000 บาท / ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิระป่าซาง ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 1,500 บาท / ดร.ยศวีร์ อุ่นคำ 500 บาท / คุณรติมา ปฤษฎางคเดชา 500 บาท / โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช โดยพันเอกสืบสกุล ชมพูนุช รักษาราชการผู้อำนวยการ 3,000 บาท


ทั้งนี้ บริษัท วี อี โค จำกัด โดยนายพีระพล หวังก่อนใคร ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท ได้กล่าวว่า ขอให้พี่น้องประชาชน ช่วยกันเก็บรวบรวมใบไม้ เพื่อนำส่งจำหน่ายให้กับทางบริษัท ซึ่งรับซื้อเพื่อนำไปผลิตเป็นถ่านอัดแท่ง เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับใบไม้ สร้างรายได้เสริม และลดหมอกควันไฟป่าได้อีกด้วย ณ ปัจจุบัน ได้รับการสนับสนุนจัดเก็บใบไม้แห้งได้ถึง จำนวน 28,990 กิโลกรัมหรือกว่า 29 ตันในเขตเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งทางบริษัท ยังคงเดินหน้ารับซื้อใบไม้แห้งจากพื้นที่ต่างๆ เพื่อช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาหมอกควัน โดยจะรับซื้อใบไม้แห้งไปจนถึงช่วงเดือนเมษายนนี้ ไม่จำกัดจำนวน หากประชาชนในพื้นที่ต่างๆ สนใจเรื่องของการบดอัดใบไม้ และการรับซื้อ สอบถามได้โดยตรงที่บริษัทวี อี โค จำกัด โทร. 065 2498978

สุกัลยา / รุจิรา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401