Breaking News

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร# 2 ล้อ 2 น่อง ท่อง 2 แผ่นดิน มุกดาหาร- สะหวันนะเขต ครั้งที่ 8 (ชมคลิป)

มุกดาหาร จัดกิจกรรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว “2 ล้อ 2 น่อง ท่อง 2 แผ่นดิน” (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) ครั้ง 8

 

 

วันนี้ (23 ก.พ.63) เวลา 07.15 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว “2 ล้อ 2 น่อง ท่อง 2 แผ่นดิน” (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) ครั้งที่ 8 ปล่อยขบวนรถจักรยาน ณ เวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ และคณะนักปั่นจักรยาน ประมาณ 500 คน ร่วมกิจกรรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว “2 ล้อ 2 น่อง ท่อง 2 แผ่นดิน” (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) ครั้งที่ 8

 

ในวันนี้ จุดเริ่มต้นจากศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร-สะพานมิตรภาพไทย ลาว แห่งที่ 2-สถานกงสุลใหญ่ประเทศไทยประจำแขวงสะหวันนะเขต-พระธาตุอิงฮัง แขวงสะหวันนะเขต-สะพานมิตรภาพไทย ลาว แห่งที่ 2-เวลา 15.00 น. ถึงจุดสิ้นสุดศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ระยะทางรวม 60 กิโลเมตร กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยจังหวัดมุกดาหาร สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่ประเทศไทยประจำแขวงสะหวันนะเขต และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กิจกรรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว “2 ล้อ 2 น่อง ท่อง 2 แผ่นดิน” (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) ครั้งที่ 8 ในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม 2 ฝั่งโขง ตามเส้นทาง E-WEC (East West Economic corridor) ที่มีสะพานมิดรภาพไทย ลาวแห่งที่ 2 เป็นจุดเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน

และจังหวัดมุกดาหารยังมีความสัมพันธ์อันดีกับแขวงสะหวันนะเขต ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและด้านการท่องเที่ยวร่วมกันมายาวนาน ซึ่งทำให้จังหวัดมุกดาหารมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ทำให้ต้องมีกิจกรรมการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและด้านกีฬาร่วมกัน โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว “2 ล้อ 2 น่อง ท่อง 2 แผ่นดิน” (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) ในวันนี้ เป็นครั้งที่ 8 ที่จะช่วยเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ และยังเป็นการออกกำลังกาย ทำให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วย

*********************************************
ธานินทร์ ภาพ/ข่าว
#เดวิด มุกดาหาร รายงาน #092-5259-777