Breaking News

ขอนแก่น-งานแถลงข่าวการจัดอบรมหลักสูตร “YEC Khon Kaen Next Gen 2020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่อยู่อย่างไรให้รอด”

ขอนแก่น-งานแถลงข่าวการจัดอบรมหลักสูตร “YEC Khon Kaen Next Gen 2020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่อยู่อย่างไรให้รอด”

 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมไบร์ท โฮเทล. #ด้วยกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น หรือ YEC YoungEntrepreneur Chamber of Commerce โดยร่วมมือกับ ธนาคารกสิกรไทย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขอนแก่น (TCDC) ได้จัดหลักสูตรอบรมให้แก่ผู้สมัครสมาชิกใหม่ ภายใต้ชื่อหลักสูตร “YEC Khon Kaen Next Gen 2020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่อยู่อย่างไรให้รอด” ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์-4 เมษายน 2563 (อบรมทุกวันเสาร์)

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)หอการค้าขอนแก่นจับมือพันธมิตรจัดโครงการ YEC KHONKAEN NEXT GEN 2020หอการค้าจังหวัดขอนแก่นจับมือกสิกรไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น จัดโครงการอบรมสำหรับผู้ประกอบการนักรุรกิจ รุ่นใหม YECKK Next Gen หวังนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจปลูกฝังเครือข่ายธุรกิจ รวมถึงเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่น และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังผู้ประกอบการคนอื่นๆ ได้


นายกังวาน เหล่าวิโรจนกุล เลขาธิการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขอนแก่นจัดเป็นจังหวัด ศักยภาพจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย โดยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจคิดเป็น ร้อยละ 24 และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 60 ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชากรทั้งหมด 1.8 ล้านคน ปัจจุบันมีการสร้างรถไฟรางคู่ เส้นทาง นครราชสีมา ขอนแก่น หนองคาย มูลค่าก่อสร้าง
ประมาณ 50ล้านบาท และการปรับปรุงท่าอากาศยานให้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ โดยเพิ่มอาคารผู้โดยสารให้จุมากขึ้น อีกทั้งยังมีการปรับปรุงโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้เป็นศูนย์ Medical Hub ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซี่ยน


สำหรับธุรกิจหลักในเมืองขอนแก่นนั้น ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่มีการขยายตัวตามการเติบโตของผังมือง โดยมีจำนวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดขอนแก่นอยู่ 130 คน และในปีนี้มีสมาชิกผู้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดขอนแก่นนั้นมากถึง 66 คน รวมแล้วมีจำนวนถึง 196 คนการจัดโครงการ YEC KHONKAEN NEXT GEN 2020 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการนักธุรกิจ ทายาทธุรกิจ ในจังหวัดขอนแก่น สร้างทัศนคติ วิสัยทัศน์ ให้มีความรู้ที่ทันสมัย มีการนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาองค์กรและประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสูงสุด

รวมทั้งมีส่วนเชื่อมโยงเครื่อข่ายธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น และที่สำคัญเพื่อสร้างพลังนักธุรกิจรุ่นใหม่ให้มีจิตอาสาร่วมพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งนายสิริพัฒน์ อรรฆย์ศุภกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่าเป็นที่ทราบกันดีว่านอกจากการสนับสนุนเงินทุนให้กับลูกค้าแล้ว ธนาคารยังสนับสนุนและช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะในสถานการณ์ดีหรือร้าย อย่างล่าสุดตอนนี้ที่มีเรื่องไวรัสโคโรนาระบาดธนาคารก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ให้สามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ ธนาคารยังได้