Breaking News

แม่ฮ่องสอน-ศูนย์อำนวยการจิตอาสา 904 ภาค 3 นำ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสาแม่ฮ่องสอนเก็บใบไม้อัดแท่งส่งจำหน่ายเป็นรายได้ชุมชน ป้องกันไฟป่าหมอกควันในพื้นที่

แม่ฮ่องสอน-ศูนย์อำนวยการจิตอาสา 904 ภาค 3 นำ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสาแม่ฮ่องสอนเก็บใบไม้อัดแท่งส่งจำหน่ายเป็นรายได้ชุมชน ป้องกันไฟป่าหมอกควันในพื้นที่

 

พล.ต.วีระยุทธ กวยะปาณิก (กะ-วะ-ยะ-ปา-นิก) เลขานุการ ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร ภาค 3 พร้อมด้วย พ.อ.มงคล ปาคำมา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำจิตอาสา ข้าราชการ ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 , กองร้อย อส.เมืองแม่ฮ่องสอน ,เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และประชาชน ร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่บ้านบ้านท่าโป่งแดง , บ้านไม้แงะ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เก็บกวาดใบไม้ ใบสัก และใบตองตึง ภายในสวนสาธารณะท่าโป่งแดงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านท่าโป่งแดง โดยมีภาคเอกชนช่วยสนับสนุนรถอัดแท่งใบไม้ส่งจำหน่ายให้กับโรงงานผลิตถ่านหุงต้ม กิโลกรัมละ 2 บาท นำรายได้สมทบสนับสนุนหมู่บ้าน เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน เป็นการกำจัดใบไม้ที่ร่วงหล่นช่วยแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน


พล.ต.วีระยุทธ กวยะปาณิก (กะ-วะ-ยะ-ปา-นิก) เลขานุการ ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร ภาค 3 เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 มีนโยบายให้จิตอาสา และวิทยากรจิตอาสา 904 ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน และภาคเอกชน มาร่วมกันแปลงใบไม้ให้เป็นสินทรัพย์โดยนำใบไม้มาอัดแท่งเพื่อนำไปทำเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่ง ซึ่งเศษใบไม้อัดแท่ง 1 ก้อน หนักประมาณ 20-22 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 2 บาท ก็จะทำให้ประชาชนมีรายได้ ก็จะขายผลไปยังประชาชนจิตอาสาทั้ง 7 อำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ,หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ,กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 และฝ่ายปกครองท้องถิ่นและท้องที่ มาขับเคลื่อนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยหน่วยงานในพื้นที่เหล่านี้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติร่วมกับประชาชน เมื่อใบไม้มีค่ามีราคา ก็จะเป็นสิ่งจูงใจให้ประชาชนหยุดการเผา ทำให้ไฟป่าลดลง อากาศก็จะดีขึ้น ส่วนหมอกควันที่พลัดมาจากประเทศเพื่อบ้านก็จะมีการไปประสานความร่วมมือในการลดการเผาพื้นที่การเกษตรหรือเผาป่าต่อไป


สำหรับสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของวันเดียวกันนี้ กรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณ ต.จองคำ อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 สูงถึง 126ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ค่าของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่พุ่งสูงขึ้นดังกล่าว มาจากมีการลอบเผาป่าในหลายพื้นที่ เป็นวงกว้าง ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานกันอย่างหนัก ซึ่งบางจุดมีข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากไฟป่าได้เกิดขึ้นบนเทือกเขาสูงชัน ยากต่อการขึ้นไปดับไฟป่า ส่งผลให้หมอกควันจากไฟป่าลอยมาปกคลุมตัวเมืองแม่ฮ่องสอน


ถาวร / สุกัลยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0646266401