Breaking News

ฉะเชิงเทรา-สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทราจัดงาน “ราตรีรวมใจภักดิ์ อนุรักษ์ผ้าไทย” (ชมคลิป)

ฉะเชิงเทรา-สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทราจัดงาน “ราตรีรวมใจภักดิ์ อนุรักษ์ผ้าไทย” เพื่อส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและอนุรักษ์ผ้าไทยและหารายได้สมทบทุนสนับสนุนกิจการของสมาคมฯ ใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และช่วยเหลือสตรีที่มีปัญหาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

*****วันที่ 24 ก.พ.2563 ที่อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน“ราตรีรวมใจภักดิ์ อนุรักษ์ผ้าไทย” เพื่อส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและอนุรักษ์ผ้าไทย โดยมีนางสุรวดี เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ พร้อมด้วยดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบลูเทค ซิตี้ ฉะเชิงเทรา คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ร่วมงานจำนวนมาก


*****นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่าสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสมาชิก จำนวน 279 คน ในวันนี้ได้รวมพลังกันจัดงาน“ราตรีรวมใจภักดิ์ อนุรักษ์ผ้าไทย” เพื่อส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย อนุรักษ์ และเผยแพร่ ผ้าไทย ซึ่งเป็นศิลปะอันล้ำค่าของชาติ ให้ดำรงคงอยู่ ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย เชิดชูอัตตลักษณ์คุณค่าของผ้าไทย ประชาสัมพันธ์ให้ร่วมกันนิยม การแต่งกายด้วยผ้าไทย นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่นให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย ภายในงานมีการแสดง ชุด”ลีลาผ้าไทย รวมใจ4 ภาค จากชมรมพุทธรักษา ชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา การเดินแบบผ้าไทยการกุศล จากนายแบบ – นางแบบกิตติมศักดิ์ การร้องเพลงการกุศล จากนักร้องกิตติมศักดิ์ ทั้งนี้เพื่อหารายได้สมทบทุนสนับสนุนกิจการของสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศล การช่วยเหลือสตรีที่มีปัญหาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา


*****ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่าการจัดงาน “ราตรีรวมใจภักดิ์ อนุรักษ์ผ้าไทย” สอดคล้องกับที่รัฐบาลได้รณรงค์ให้ สวมใส่ผ้าไทย เพื่อให้ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยผ่านการสวมใส่ผ้าท้องถิ่นไทย เป็นการส่งเสริมให้ตระหนักในคุณค่าและรักวัฒนธรรมไทย ตลอดจนมีส่วนร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยให้คงอยู่สืบไป และนอกจากนี้ยังสร้างเสริมรายได้ให้ผู้ประกอบอาชีพทอผ้า ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศอีกด้วย

…..สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา 0831110106