Breaking News

ชลบุรี-ประกันสังคม มอบเงินช่วยเหลือลูกจ้างประสบเหตุเครนยกของกระแทก (ชมคลิป)

ชลบุรี-ประกันสังคม มอบเงินช่วยเหลือลูกจ้างประสบเหตุเครนยกของกระแทก

 

ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ตำบล เสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม มอบเงินช่วยเหลือลูกจ้างประสบเหตุ กรณีเครนยกของกระแทกกระเช้าซ่อมหลอดไฟหลังคาโรงงานร่วงพื้น เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ


สืบเนื่องเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา สื่อมวลชนได้เสนอข่าวร้องเรียนกรณีเพื่อนร่วมงานเสียชีวิตขณะทำงาน แต่นายจ้างไม่ดูแลให้ความช่วยเหลือ โดยลำดับเหตุการณ์กรณีของลูกจ้างประสบอันตราย เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เหตุเครนยกของโรงงานกระแทกกระเข้าลูกจ้างขณะเปลี่ยนหลอดไฟบนหลังคาโรงงานร่วงพื้น เป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บ 1 ราย และเสียชีวิต 1 ราย หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้ นายทศพล กฤดวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมให้ความช่วยเหลือลูกจ้างทั้ง 2 ราย ทันที


โดยเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายทศพล กฤดวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงาน ได้มอบหมายนางพิศมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย เรืออากาศเอก ศุภพร อยู่วัฒนา ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี มอบเงินช่วยเหลือให้กับทายาทของลูกจ้างที่เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้นายจ้างสามารถได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน โดยลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้ง 2 ราย


ด้าน นายเมธัช ธนูพานทอง ผู้ได้รับบาดเจ็บในกรณีนี้ ที่ได้รับบาดเจ็บบอบช้ำตามร่างกาย และมีอาการเจ็บหน้าอกเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพานทองและส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเอกชล ลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บ จะได้รับค่ารักษาเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นจนสิ้นสุดการรักษา ค่าทดแทนกรณีหยุดพักรักษาตัวร้อยละ 70 ของค่าจ้างเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1ปี
ส่วน นายเสกสรร เข็มพิมาย ผู้เสียชีวิตในกรณีนี้ ด้านทายาทของผู้เสียชีวิตได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน ดังนี้ ค่าทำศพจำนวน 33,600 บาท ค่าทดแทนกรณีตายจำนวน 1,138,908 บาท และได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม เงินบำเหน็จชราภาพจำนวน 33,346.85 บาท รวมเป็นเงิน 1,205,854.85 บาท


ด้าน นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่าสำหรับกรณีข้อร้องเรียนตามที่สื่อมวลชน เสนอข่าวกรณีเพื่อนร่วมงานเสียชีวิตขณะทำงาน แต่นายจ้างไม่ดูแลให้ความช่วยเหลือ ตนขอขี้แจงว่า สำนักงานประกันสังคม และนายจ้าง ไม่ได้นิ่งนอนใจ กับเหตุการณ์ดังกล่าวเลย ซึ่งนายจ้างได้ยื่นแบบแจ้งการประสบอันตราย กท.16และ กท.44 ให้ทางโรงพยาบาลพานทอง ในวันที่เกิดเหตุแล้ว และได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนเรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ได้ชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างและทายาทผู้มีสิทธิจะได้รับจากกองทุนเงินทดแทน ให้ทราบด้วยแล้ว


รุ่งรัตน์ สุบินตัน ชลบุรี