Breaking News

น้ำใจยิ่งใหญ่มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลเนื่องในวันคล้ายวันเกิด

น้ำใจยิ่งใหญ่มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลเนื่องในวันคล้ายวันเกิด

 

วันนี้ 24 ก.พ.63 ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี อาจารย์ อารีย์ คำนึงกิจ ผู้จัดการโรงเรียนธัมมสิริศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางมามอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม และโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครบ 75 ปี โดยมี นายแพทย์ อดิศร ศรีสุริยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม นายแพทย์ ชีวิน ประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบอุปกรณ์การแพทย์


อาจารย์ อารีย์ฯ กล่าวว่า อุปกรณ์การแพทย์ที่มอบให้กับ โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม ประกอบด้วย เครื่องกระตุกไฟฟ้า ชนิดไบเฟสิค 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์การใช้งาน ECG Patient Cable with 3/5 Lead wire SpO2 Extension Cable / Finger Probe Air Hose /Adult Cuff Defibrillation ElectrodeDefibrillation Cable สายไฟ AC รถเข็นสำหรับใส่เครื่อง External Paddle มูลค่า 300,000 บาท


ในส่วนของ โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 ประกอบด้วย เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ รุ่น M707 หุ่นจำลองสำหรับฝึกสอนการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ แบบครึ่งตัว รุ่น PP-AM-100M-MS มูลค่า 15,000 บาท เครื่องสำหรับฝึกสอน รุ่น AED3 ประเทศ USA ผลิตภัณฑ์ ZOLL รวมมูลค่า 95,000 บาท


อาจารย์ อารีย์ ฯ ยังได้กล่าวต่ออีกว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลฯ มีจำนวนผู้มารับบริการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่จำนวนบุคลากร และเครื่องมือทางการแพทย์มีจำนวนจำกัด ถึงแม้ว่าการดูแลรักษาจะมีอุปสรรคข้อจำกัดมากมาย แต่ทางโรงพยาบาลฯ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจยังคงให้การรักษาดูแลอยู่อย่างต่อเนื่อง และด้วยจิตอันบริสุทธิ์อันเป็นกุศล จึงได้มอบ อุปกรณ์การแพทย์ส่วนหนึ่งให้กับทั้งสองโรงพยาบาล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เพื่อจะได้นำอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ต่างๆ เหล่านี้ ไปรักษาดูแลผู้ป่วยให้ได้ก้าวผ่านพ้นความทุกข์ทรมานความเจ็บปวด ได้อย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323