Breaking News

แม่ฮ่องสอน-อำเภอแม่ลาน้อย ทหารพราน 36 อบต.ห้วยห้อม มอบสิ่งของให้การช่วยเหลือราษฏรประสบอัคคีภัยเบื้องต้น

แม่ฮ่องสอน-อำเภอแม่ลาน้อย ทหารพราน 36 อบต.ห้วยห้อม มอบสิ่งของให้การช่วยเหลือราษฏรประสบอัคคีภัยเบื้องต้น

 

ว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอแม่ลาน้อย, นายเอนก ทาสัก หน.กลุ่มงานบริหารปกครอง มอบหมายให้ นายวัชรพงศ์ จันทิมา ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลัง อส.และ ชุดมวลชนสัมพันธ์หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ออกตรวจเยี่ยมและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นบ้านเรือนราษฏรที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านของ นายอรงกรณ์ วรรณรักษ์ เลขที่ 8/1 บ้านสาม ม.3 ต.ห้วยห้อม

สำหรับสาเหตุ เกิดจากไฟที่หุงหาอาหารดับไมสนิท ปะทุขึ้นจนลุกลามส่งผลทำให้ไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลัง โชคดีที่คนในบ้านช่วยกันขนของจำเป็นออกได้บางส่วน และ ไม่ได้รับอันตรายใดๆ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อมได้เข้าไปให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว เช่นกัน


สุกัลยา / ถาวร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401