Breaking News

ตม.เพชรบูรณ์ ร่วมกับสาธารณสุข และ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ รณรงค์ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19

ตม.เพชรบูรณ์ ร่วมกับสาธารณสุข และ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ รณรงค์ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ชำนาญ ชำนาญเวช ผบก.ตม.5 และ พ.ต.อ.ชาญชัย เชาวน์เกษม รอง ผบก.ตม.5(2)

 

วันที่ 24 ก.พ.63 พ.ต.ต.ภูวดล ภูมี สว.ตม.จว.เพชรบูรณ์ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนฯ ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือไวรัสโควิด-19

เวลาประมาณ 10.00 น. – 11.30 น. เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.เพชรบูรณ์ ได้บูรณาการประสานการปฏิบัติร่วมกันกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์

ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สำหรับบริษัททัวร์, หัวหน้าทัวร์, มัคคุเทศก์ และประชาชนทั่วไป บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเพชรบูรณ์ และสถานีขนส่งผู้โดยสารเพชรประเสริฐ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจส่งผลให้เกิดโรคปอดอักเสบ ติดต่อผ่านทางการไอ จาม หรือสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย ผู้ป่วยที่ติดเชื้อจะมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก และเหนื่อยหอบ

จากประชาสัมพันธ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้แนะนำขั้นตอนและวิธีการป้องกันดังนี้
1.ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
2.ไม่นำมือสัมผัสตา จมูก ปาก
3.หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือ
4.ระมัดระวังการสัมผัสใกล้ชิดขณะทำงาน ล้างมือ และหากมีอาการให้รีบพบแพทย์ทันที
5.รักษาร่างกายให้อบอุ่น นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
6.หากมีอาการป่วยควรรีบไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้พร้อมแจ้งประวัติการคลุกคลีกับผู้ป่วย


นอกจากการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที่ยังแจกหน้ากากอนามัยและถุงมือยางให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และประชาชนที่อยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง 2 แห่งอีกด้วย


ทั้งนี้ พ.ต.ต.ภูวดล ภูมี สว.ตม.จว.เพชรบูรณ์ กล่าวว่า จากการเฝ้าติดตามและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ยังไม่พบว่ามีบุคคลรายใดติดเชื้อและยังไม่พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโนบายของ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(ผบช.สตม.) ที่สั่งการให้ตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด

โดยการติดตามตรวจสอบบุคคลทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยง รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ แนะนำ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่อไป หากประชาชนท่านใดพบว่าตนเอง หรือคนใกล้ชิดมีอาการป่วยและต้องสงสัยให้รีบพบแพทย์ในทันที