Breaking News

ตาก – สมาคมกู้ภัยนครแม่สอด จัดพิธี ทอดผ้าป่ามหากุศลไทย – เมียนม่าร์ เพื่อจัดซื้อโลงศพและจัดตั้งกองทุนอนาถา ยากไร้หรือไร้ญาติ

ตาก – สมาคมกู้ภัยนครแม่สอด จัดพิธี ทอดผ้าป่ามหากุศลไทย – เมียนม่าร์ เพื่อจัดซื้อโลงศพและจัดตั้งกองทุนอนาถา ยากไร้หรือไร้ญาติ

 

ณ.สำนักงานสมาคมกู้ภัย นครแม่สอด( โดยลูกหลานชาวแม่สอด ) เขตเทศบาลนครแม่สอด นายประจบ ดีภา ที่ปรึกษานายกสมาคมกู้ภัยนครแม่สอด เป็นประธานในพิธี ทอดผ้าป่ามหากุศลไทย – เมียนม่าร์ และมีผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญโดยทั่วไป เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลในครั้งนี้ เนื่องด้วยทางสมาคมกู้ภัยนครแม่สอด ยังขาดทุนทรัพย์ เพื่อจัดตั้งกองทุนผู้ยากไร้ศพอนาถาทั้งชาวไทยและชาวเมียนม่าร์ ยามเสียชีวิต มีการร้องขอ โลงศพรถส่งศพในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์กู้ชีพ – กู้ภัย เวชภัณฑ์ต่างๆและการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น

จึงมีการดำเนินการจัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลไทยเมียนม่าร์ขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ทางสมาคมกู้ภัยนครแม่สอดได้รับการสนับสนุนที่ตั้งสมาคมกู้ภัยนครแม่สอดจากครอบครัวพรหมสุรินทร์เหมือนเช่นเคย โดยมีนายพนมพร บุญประเสริฐ หรือพร พุทธชาด เป็นนายกสมาคมกู้ภัยนครแม่สอด (โดยลูกหลานชาวแม่สอด) สำหรับในครั้งนี้ มีผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมสบทบทำบุญทอดสามัคคีเป็นจำนวนมาก และยังได้มีคณะนักเรียนดนตรีไทยจากโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ สังกัดเทศบาลนครแม่สอด ควบคุมโดย คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เข้าร่วมบรรเลงเพลงไทยเดิมในงานพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลและมีการมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยในชุมชนต่างๆกว่า 10ชุมชน อีกด้วย

///////////////////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก