Breaking News

ตาก – หลายหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม เดินวิ่ง แม่สอดกอดขุนเขา ปีที่ 2 สมทบทุนช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า

ตาก – หลายหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม เดินวิ่ง แม่สอดกอดขุนเขา ปีที่ 2 สมทบทุนช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า

 


เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 นายปรมินทร์ วงษ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายจริยาธร สู่หู่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมเปิดกิจกรรม เดินวิ่ง แม่สอด กอดขุนเขา ปีที่ 2 ภายในบริเวณ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริกรมป่าไม้ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อจัดหารายได้ในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ประสบเหตุในการปฏิบัติงานภายใต้กองทุนมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสร้างจิตสำนึกประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งเพื่อให้สังคมมีความตระหนัก รู้ถึงความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีด้วยการออกกำลังกาย ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดตาก
กิจกรรมดังกล่าวเป็นการวิ่งในหุบเขารับโอโซนบริสุทธิ์ ทั้งยังได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของพื้นที่ภายในโครงการฯ รับสมัครในรุ่นมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร จำนวน 500 คนและฟันรัน เพื่อสุขภาพ 5 กิโลเมตร จำนวน 500 คน
อย่างไรก็ตาม ในวันเดียวกัน มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสมทบกองทุนผู้พิทักษ์ป่า สมทบทุนจัดซื้อชุดอุปกรณ์ลาดตระเวนและช่วยเหลือ ด้านสวัสดิการ ให้ผู้พิทักษ์ป่า โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถสมทบทุน ได้ถึงกว่า 9 แสนบาท


ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน “สานพลังความร่วมมือต้านไฟป่า ลดหมอกควัน” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหา มีการีปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันไฟป่าซึ่งปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสา รวมทั้งสาธิตการใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อตรวจสอบพื้นที่ซึ่งมีจุดความร้อนและเข้าไปดับไฟป่า นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสบียงให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติงานดับไฟป่าอีกด้วย////////


ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก