Breaking News

นทท.เป็นงง..จอดสปีดโบ๊ทไว้ที่ท่าเช้าตื่นมาพบจมในทะเล ทหารเรือตราดลากเรือพร้อมนำ นทท.กลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัย (ชมคลิป)

นทท.เป็นงง..จอดสปีดโบ๊ทไว้ที่ท่าเช้าตื่นมาพบจมในทะเล ทหารเรือตราดลากเรือพร้อมนำ นทท.กลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัย

 

ศูนย์รักษาความปลอดภัยกองทัพเรือเกาะช้าง (ศรภ.ทร.เกาะช้าง) จังหวัดตราด ได้รับแจ้งจาก นายสมเกียรติ ละเลิศ ว่าได้นำนักท่องเที่ยว 7 คน เดินทางจากอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ท่องเที่ยวเกาะหมาก จังหวัดตราด โดยจอดเรือทิ้งสมอ แล้วเข้าพักบนเกาะหมาก เมื่อวันที่ 22 ก.พ.63 เวลา 10.00 น. รุ่งเช้า 23 ก.พ.63 กลับมาที่จุดจอดเรือทิ้งสมอ พบเรือจมลงในทะเล จึงได้แจ้งขอความช่วยเหลือเพื่อลากเรือกลับเข้าฝั่งต่อไป
ด้าน ศรภ.ทร.เกาะช้าง หลังได้รับการประสานจาก ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด และขอรับการสนับสนุนจาก ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 จึงเข้าให้ความช่วยเหลือและนำเรือกลับเข้าฝั่ง ได้อย่างปลอดภัย


ในการนี้ พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1/ผู้อำ นวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประ โยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ผบ. ทรภ.1/ผอ.ศรชล.ภาค 1) มอบหมายให้ นาวาเอก ประกิต เอี่ยมสะอาด ผู้บังคับ การ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนำกลับขึ้นฝั่งที่ ท่าเรือฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ได้อย่างปลอดภัย


ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่กล่าวไว้ว่า “ กองทัพเรือจะเป็นกองทัพที่ประชาชน เชื่อมั่นและภาคภูมิใจ ประชา ชนมีภัยหรือเดือดร้อนที่ไหน จะมีทหารเรืออยู่ที่นั่น “

 

ภาพ/ข่าว: กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645