Breaking News

สสส.จัดโครงการพัฒนาจิตสํานึกเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงจากบุหรี่และสุรา (ชมคลิป)

สสส.จัดโครงการพัฒนาจิตสํานึกเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงจากบุหรี่และสุรา

 

 

วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ หมู่ที่ 7 บ้านเกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล ร่วมกับเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นำโดย ดร.อัญญมณี บุญซื่อ หัวหน้าโครงการพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงจากบุหรี่หรือสุรา หรือโครงการอาสา (ARSA Project): โครงการพัฒนาและปฏิบัติการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วยคณะทำงาน รวมถึง นางวรรธิดา คมขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ และครือข่ายครูจากโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง20,โรงเรียนบ้านอุไดและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะเข้าร่วมโรงเรียนปลอดบุหรี่และเหล้า

 


การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการรู้เท่าทันภัยจากบุหรี่และเหล้าแก่เด็กอนุบาลและนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 30 คน และคณะครูจากโรงเรียนอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้และพัฒนาชุดสื่อกิจกรรมร่วมกัน รวมครูที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 25 คน ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งทั้งสองกลุ่มให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมเป็นอย่างดี ช่วงเช้าเริ่มด้วยกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลาย สร้างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องผ่านกิจกรรมละครเชื้อเชิญให้เด็กๆ อาสาเป็นผู้พิทักษ์โรงเรียนจากปัจจัยเสี่ยง นับเป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกัน

ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆ จากกิจกรรมวินิจฉัยประสบการณ์ด้านเหล้าและบุหรี่ผ่านกิจกรรมเล่นสมมติการซื้อขายในร้านค้าที่หลากหลาย ที่มีทั้งของเล่น เสื้อผ้า ขนม และมีเหล้าและบุหรี่ปะปนในสินค้าต่างๆ ให้นักเรียนเลือกซื้อด้วยตนเองร่วมกับเพื่อนๆ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของเด็กๆ เกี่ยวกับเหล้าและบุหรี่ผ่านการเล่นของเด็ก ควบคู่กับการการใช้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ในการซื้อขาย จำนวน และคำศัพท์ชื่อสินค้า ช่วงท้ายของการอบรมได้ให้นักเรียนเรียนรู้ว่าสังคมภายนอกไม่ยอมรับพฤติกรรมการสูบบุหรี่และเหล้า
จากการประเมินนักเรียนส่วนใหญ่เรียนรู้และเข้าใจถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่มากขึ้น ยืนยันว่าโตขึ้นจะไม่สูบบุหรี่อย่างแน่นอน เพราะเห็นแล้วว่าในอนาคตจะเกิดผลอย่างไรกับตนเองหากสูบบุหรี่และดื่มเหล้า

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล