Breaking News

แม่ฮ่องสอน-ยกมือคัดค้านการจัดตั้งอุทยานแม่สะเรียง(เตรียมการ) ราษฏร 3,000 กว่าคน ร่วมเวทีประชาคมเทศบาลเมืองยวมใต้ ไม่เอาอุทยานฯ ขอรักษาเองตามวิถีชุมชน

แม่ฮ่องสอน-ยกมือคัดค้านการจัดตั้งอุทยานแม่สะเรียง(เตรียมการ) ราษฏร 3,000 กว่าคน ร่วมเวทีประชาคมเทศบาลเมืองยวมใต้ ไม่เอาอุทยานฯ ขอรักษาเองตามวิถีชุมชน

 


ราษฏร 3 พันกว่าคนเดินทางมาจาก 4 พื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมเวทีประชาคมเทศบาลเมืองยวมใต้ รับฟังปัญหาการจัดตั้งอุทยานแม่สะเรียง (เตรียมการ) หวั่นกระทบวิถีชีวิตการดำรงชีพ ปากท้อง ประกาศลั่นขอชุมชนดูแลรักษาผืนป่า ด้าน สบอ.16 ชี้แจ้ง เป็นนโยบายของรัฐ ระบุมีการกั้นแนวเขตทำกิน เชื่อไม่กระทบ พร้อมรับฟังปัญหาและให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการสอบแนวเขต


ณ ตลาดกลางเทศบาลเมืองยวมใต้ บ้านไร่ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ราษฏรจากพื้นที่ 4 ตำบล ประกอบไปด้วย เทศบาลเมืองยวมใต้ ต.บ้านกาศ ต.แม่เหาะ และ ต.ป่าแป๋ 3000 กว่าคน ที่ได้รับผลกระทบมีส่วนได้ส่วนเสียและอยู่อาศัยในพื้นที่แนวเขตการจัดตั้งอุทยานแม่สะเรียง ( เตรียมการ) ได้เดินทางมารวมตัวกันเพื่อร่วมเวทีรับฟังปัญหาประชาชนตำบลเมืองยวมใต้

โดยทาง สภาองค์กรชุมชนเมืองยวมใต้ ได้มีการจัดเวทีรับฟังปัญหาประชาชน เรื่อง ผลกระทบและการมีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการจัดตั้งอุทยานแม่สะเรียง (เตรียมการ) โดย นายอนันต์ ชิงชัย ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเมืองยวมใต้ นายทวี ดวงอาทิตย์ ประธานประชาคมตำบลแม่สะเรียง นายสติ ทรัพย์ทวีพันธ์ นายกเทศบลเมืองยวมใต้ นายนิธิวรรธน์ โทวรรธนะ ปลัดเทศบาลเมืองยวมใต้ นางไพลิน แพงไธสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ นายทวีวัฒน์ วิสิฎสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ร่วมเวทีและนำเสนอประเด็นต่าง

อาทิเช่น การจัดตั้งอุทยานแม่สะเรียง (เตรียมการ)กระทบกับปัญหาวิถีชีวิต ปากท้อง ที่ทำกิน และ ที่ไม่เป็นไปตามขบวนการ การทำแนวเขตโดยไม่มีชาวบ้านร่วมดำเนินการ ไม่มีการลงพื้นที่ทำประชาคม หมู่บ้านและตำบล จึงขอให้มีการยกเลิกการประกาศพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นอุทยานฯ โดย ชุมชนจะดำเนินการดูและและรักษาผืนป่าเอง และ การขอรับสิทธิในการครอบครองที่อยู่อาศัยให้ได้รับสิทธิอย่างชอบธรรม (ไม่เป็น สปก 4-01 คทช) โดยจะมีข้อตกลงร่วมกัน คือ จะไม่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าใหม่ทุกๆกรณี ชุมชนจะช่วยกันดูและรักษาผืนป่าในระดับหมู่บ้านและตำบล จะดำเนินการปลูกป่าของแต่ละหมู่บ้านตามระเบียบและ พรบ. 2562 อย่างเคร่งครัด

โดยจะดำเนินการให้คนอยู่กับป่า ตามโครงการพระราชดำริ สร้างป่า สร้างรายได้ ป่าอยู่กับคน คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามหลังมีการประชุมประชาคม ราษฏรที่เดินทางมาร่วมเวที 3 พันกว่าคน ร่วมใจยกมือคัดค้านการจัดตั้งอุทยานแม่สะเรียง (เตรียมการ) พร้อมกันนี้ ตัวแทนตำบลที่ได้รับผลกระทบและมีส่วนได้ส่วนเสีย ได้พร้อมใจกัน ยื่นหนังสือ “คัดค้าน” ผ่าน นายนนทวัฒน์ วุฒิลักษณ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สะเรียง ถึง นายอำเภอแม่สะเรียง และหลังจากนี้ จะได้รวบรวมรายชื่อข้อมูลการคัดค้านส่งต่อไปยัง กรรมาธิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักนายกรัฐมนตรี และ ผู้ตรวจราชการแผ่นดิน ต่อไป

ถาวร / สุกัลยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน