Breaking News

ฉะเชิงเทรา-นายกอบจ.ฉะเชิงเทราเปิดงานคืนสู่เหย้า 96 ปี ศิษย์โสธร ตอนศิษย์พบครู “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา” (ชมคลิป)

ฉะเชิงเทรา-นายกอบจ.ฉะเชิงเทราเปิดงานคืนสู่เหย้า 96 ปี ศิษย์โสธร ตอนศิษย์พบครู “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา”

 

วันที่ 22 ก.พ.2563 ที่สนามโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ดร.กิตติเป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดงานคืนสู่เหย้า 96 ปี ศิษย์โสธร ตอนศิษย์พบครู “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา” พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนเงินและสิ่งของในการจัดงานในครั้งนี้ โดยมีนางรุจิรดา วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ให้การต้อนรับ นายสัมฤทธิ์ เหลืองทรัพย์ทวี ตัวแทนคณะทำงานศิษย์เก่าโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วยอดีตผู้อำนวยการ อาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมงานจำนวนมาก


สำหรับการจัดงานคืนสู่เหย้า 96 ปี ศิษย์โสธร ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุทิตาจิตอาจารย์ที่เกษียณแล้วเพื่อพบปะสังสรรค์รุ่นพี่ –รุ่นน้องศิษย์โสธร เพื่อเชิดชูศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เพื่อมอบรายได้ให้กับทางโรงเรียน ดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำและเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์


ดร.กิตติเป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรากล่าวว่า การจัดงานคืนสู่เหย้า 96 ปี ศิษย์โสธร ฯ มีศิษย์เก่าจำนวนมากที่ให้การสนับสนุนทั้งทุนทรัพย์ และการช่วยเหลืออื่นๆ ซึ่งศิษย์เก่าโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้ช่วยกันสนับสนุนกิจการต่างๆ ของโรงเรียนอย่างเต็มกำลัง ทั้งความสามารถและทุนทรัพย์ และเป็นการแสดงให้เห็นชัดว่า โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารมิได้ผลิตผู้มีความรู้สู่สังคมเท่านั้น แต่ยังผลิตบุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรม และความกตัญญูกตเวทีให้กับประเทศชาติอีกด้วย


*********************