Breaking News

ปทุมธานี-จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง คูคตลําสามแก้วคัพ ครั้งที่ 2 (ชมคลิป)

ปทุมธานี-จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง คูคตลําสามแก้วคัพ ครั้งที่ 2

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สนามเปตองอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายชาญ พวงเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, นายสาคร อำภิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, นายสำเริงอุริต รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, นายสมยศ ชั้นปั้นแตง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, พ.อ.อ.พินิจ บุญคุ้ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, นายอรรถพร สังข์ใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง คูคตลําสามแก้วคัพ ครั้งที่ 2 โดยมีประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูคตเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง จำนวน 60 ทีม ส่วนภายในงานนายสาคร อำภิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้กล่าวเปิดงาน

และได้ร่วมในการแข่งขันกีฬาเปตอง คูคตลำสามแก้วคัพ ครั้งที่ 2 ด้านนายสาคร อำภิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่าวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านชาญ พวงเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ให้มาเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ซึ่งท่านชาญ พวงเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง คูคตลำสามแก้วคัพ ครั้งที่ 2 ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เขตที่ 1, เขตที่ 2, เขตที่ 3. และ เขตที่ 4 เพื่อให้ประชาชนได้มีการออกกำลังกาย เป็นประจำสม่ำเสมอและมีสุขภาพที่แข็งแรง สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ผู้ชนะที่ 1, ที่ 2 และที่ 3 จะได้รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน